Eenduidige visie voor Domein Bleyckhof in Ranst dankzij geïntegreerd beheersplan

Onderzoek

Pilootproject met één toekomstplan voor natuur én erfgoed. Eén plan dat zowel de waardevolle natuur als het rijke erfgoed van het domein Bleyckhof in Oelegem (Ranst) beschermt en perspectief geeft. Dat is het doel van het geïntegreerd beheersplan dat we samen maakten met de eigenaars en het Agentschap voor Natuur en Bos. De beheerdoelstellingen- en maatregelen voor de komende vierentwintig jaar op het vlak van natuur en erfgoed zijn daarmee duidelijk en beter op mekaar afgestemd. Subsidieaanvragen kunnen ook sneller en efficiënter verlopen en voor een aantal beheerwerken zal zelfs geen toelatingsaanvraag meer nodig zijn.

Het domein Bleyckhof behoort tot het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Vallei van het Groot Schijn’. Het heeft een grote natuurwaarde als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk en ligt ook in habitatrichtlijngebied van het Europese Natura 2000 netwerk.

 

Nieuw instrument
Sinds oktober 2017 laat de structuur voor de opmaak van natuurbeheerplannen de integratie van andere beheerplannen toe. Samen met de eigenaars en het Agentschap Natuur en Bos maakten we van die decretale bijsturing gebruik om een geïntegreerd beheersplan voor Bleyckhof op te maken door ook het erfgoedbeheersplan erin op te nemen. Het geldt dus meteen ook als pilootproject om dit nieuwe beleidsinstrument uit te testen. Het goedgekeurde beheerplan is een waardevolle analyse van zowel natuur- als erfgoedwaarden. Het bevat ook de maatregelen die het behoud en het optimaliseren van deze waarden op lange termijn garanderen.

 

Domeingeschiedenis
De Vallei van het Groot Schijn vormt een belangrijke aaneensluitende groene structuur die tot in de stad Antwerpen loopt. De vallei en de directe omgeving krijgen veel waardering om hun natuurlijke en landschappelijke waarden. Een gecompartimenteerd landschap van bosgebieden, graslanden en kasteeldomeinen, waaronder het Bleyckhof, vormt de open ruimte in het valleigebied.

Vanaf de achttiende eeuw bleekte men linnen aan het Bleyckhof en werd het domein een belangrijke speler in de blekerij-industrie in en rond Antwerpen. De werking van deze traditionele blekerij stopte in 1830 met de opmars van chemische bleekmiddelen. Het bleekveld werd nadien omgevormd tot een landschapstuin met rondgang.

Het domein Bleyckhof werd in 1914 aangekocht door graaf Louis de Brouchoven de Bergeyck. Het kasteel kreeg haar huidige uitzicht na een grondige restauratie rond 1950.