Eerste Europese 'Call for Proposals' in het kader van het Europees Erfgoedjaar 2018

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, met als thema: Sharing Heritage. De ambitie van het Europees Erfgoedjaar is om de Europese identiteit te promoten doorheen alles wat ons cultureel erfgoed zichtbaar maakt: monumenten, sites, collecties, tradities. Hiermee wil Europa de culturele diversiteit promoten, de economische meerwaarde van erfgoed illustreren en het belang daarvan voor de externe betrekkingen van de EU. Een deel van de middelen voor de uitwerking van het Erfgoedjaar zal voorzien worden binnen bestaande Europese programma’s en budgetlijnen. Binnen het COSME-programma wordt daarom een eerste call gelanceerd die zich specifiek richt op cultureel erfgoed.

Het doel van het Europees Erfgoedjaar is de mensen bewust te maken van de Europese geschiedenis en waarden, en het gevoel van Europese identiteit te versterken. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt, maar ook op de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd, zoals de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu en de fysieke druk op erfgoedlocaties, en de illegale handel in cultuurgoederen. Een belangrijk aspect hierbij is de focus op de relatie tussen erfgoed en gemeenschappen, burgerschap, het overdragen en delen van waarden en good governance door middel van participatief beheer. Voor België en Vlaanderen zullen participatie en educatie dan ook centraal staan in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Het jaar wordt door de Europese Commissie niet alleen gezien als een gelegenheid om de kennis van cultureel erfgoed te bevorderen maar ook om synergieën met toerisme en culturele en creatieve sectoren te verkennen. Vandaar dat de COS-TOURCCI-2017-3-03-call zich specifiek richt op cultureel erfgoed. Deze call is gericht op het steunen van projecten die transnationale toerismeproducten ontwikkelen en promoten. Het gaat vooral om producten die gelinkt zijn aan de culturele en creatieve industrieën (CCI) die bezig zijn met cultureel erfgoed. Een vereiste is dat minstens één erkende UNESCO-site de focus van het transnationale toerismeproduct moet zijn. De eindproducten moeten grensoverschrijdend zijn, maar mogen zowel fysiek als conceptueel met elkaar verbonden zijn in de vorm van een gezamenlijk thema. Daarnaast moeten er CCI-gerelateerde technologieën gebruikt worden om het product te promoten en de ervaring van de bezoeker te verbeteren. Deadline voor elektronische indiening is 29 juni 2017.