Eerste herwerkte hoofdstukken van de Onderzoeksbalans Archeologie online

Archeologie

De eerste versie van de Onderzoeksbalans kwam in 2008 online. Sindsdien genereerde vooral de preventieve archeologie heel wat nieuwe gegevens. We werken daarom aan een broodnodige update. We doen dit hoofdstuk per hoofdstuk. De vernieuwde hoofdstukken Paleolithicum en Mesolithicum kan je alvast raadplegen via onze OAR.

De onderzoeksbalans archeologie geeft een overzicht of stand-van-zaken van het onderzoek en de kennis over archeologie in Vlaanderen, en dit per archeologische periode en archeoregio. Het vormt een kader voor nieuw archeologisch onderzoek en erfgoedbeleid in Vlaanderen.

Een belangrijk verschil met de oudere versies is dat in de geüpdatete hoofdstukken naast een overzicht van onderzoek en kennis nu ook de hiaten en de actuele onderzoeksvragen expliciet gelijst worden. Deze onderzoeksvragen zijn een belangrijke inspiratiebron voor nieuw onderzoek.

Op de webpagina ‘Onderzoeksbalans Archeologie’ vind je alle oude en nieuwe hoofdstukken naast elkaar opgelijst, met telkens een link naar het volledige hoofdstuk onder de vorm van een onderzoeksrapport op OAR.

 

Foto: Steentijdonderzoek in Heindonk - Tien Vierendelen, copyright van BAAC Vlaanderen bv.

Naar de webpagina Onderzoeksbalans Archeologie.