Erfgoedpremie via oproep: pool van juryleden samengesteld

Premies en financiële steun

Voor het nieuwe systeem van de erfgoedpremie via oproep gingen we op zoek naar juryleden. In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Om per oproep en thema snel en flexibel te kunnen werken, stelden we een pool van juryleden samen die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten uit andere domeinen. Je vindt de volledige lijst van juryleden op onze website.

Thematische oproepen

In december 2020 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe premieregels goed. Grote restauratieprojecten behandelen we voortaan via oproepen. In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Voor deze oproepen reserveert Vlaanderen een totaalbudget van 108,5 miljoen euro. De Vlaamse Regering kiest voor een aantal vaste jaarthema’s, en een aantal variabele, strategische thema’s.

De thema’s spelen in op de actualiteit, op maatschappelijke noden en uitdagingen. We willen, als Vlaamse overheid, met de oproep projecten ondersteunen die oplossingen bieden die anderen kunnen inspireren. Dat kan gaan om projecten die inzetten op vernieuwing, een voorbeeld zijn op het vlak van publieke toegankelijkheid of energiezuinigheid, een andere kijk geven op herbestemming of nieuwe impulsen geven aan een wijk- of streekontwikkeling. Ook het pure vakmanschap wordt niet vergeten. Er zullen ook thema’s uitgeschreven worden die het traditionele restauratievakmanschap in de kijker zetten.

Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, met een jury, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen.

Jury

Een jury van experten staat in voor de beoordeling van de ingediende projecten. Per oproep en thema wordt een geschikte jury samengesteld. Zowel het aantal juryleden als de nodige deskundigheden zullen hierbij variëren.

Om per oproep snel en flexibel te kunnen werken, legden we een pool van juryleden vast die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten in andere domeinen. Om de pool voldoende ruim te maken, doen we hiervoor jaarlijks een oproep naar nieuwe kandidaten.

Tot en met 31 maart 2021 konden experts zich kandidaat stellen. Je vindt de volledige lijst en meer info over de samenstelling van de jury op deze pagina.