Europees partnerschap cultuur en erfgoed

DG Urban Matters keurde onlangs de samenstelling goed van de nieuwe Europese Urban Agenda cultuur en cultureel erfgoed. Ook wij maken deel uit van dit nieuwe partnerschap.

De Urban Agenda, de stedelijke agenda voor de EU, is een nieuwe werkmethode die lidstaten, steden, de Europese Commissie en andere belanghebbenden laat samenwerken om groei, leefbaarheid en innovatie in de Europese steden te stimuleren. Zo identificeren zij ook sociale uitdagingen om deze vervolgens aan te pakken. De stedelijke agenda voor de EU is immers specifiek gericht op drie pijlers van beleidsvorming en -uitvoering van de EU, namelijk betere regelgeving, financiering en kennisuitwisseling.

Een aantal Vlaamse steden zijn al vrij actief in bestaande partnerschappen.

  • Roeselare werd aangeduid als medecoördinator in het partnerschap over Energietransitie
  • Antwerpen maakt deel uit van het partnerschap rond Duurzaam landgebruik
  • Kortrijk van het partnerschap rond stedelijke armoede
  • Gent neemt deel in het partnerschap Werk en vaardigheden in de Lokale Economie

De openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM zetelt in de Europese samenwerking rond ‘Circulaire economie’. Wij vervoegen hen nu in het partnerschap cultuur en erfgoed.

De coördinatoren van het nieuwe partnerschap zijn:

  • het Duitse Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Federale Ministerie voor Binnenlandse zaken, bouw en heimat)
  • het Italiaanse Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Ministerie van cultureel erfgoed en activiteiten) in samenwerking met het Agenzia per la coesione territoriale (Agentschap voor territoriale cohesie)

Wij focussen in het partnerschap op de implementatie van de Europese Landschapsconventie (geïntegreerde landschapszorg) en de principes van de Davosverklaring. We brengen ook het thema herbestemming en principes van de Faro-conventie (participatie) onder de aandacht.

We zullen ook op zoek gaan naar overeenkomsten met de andere partnerschappen. Op die manier streven wij naar een nauwere samenwerking met andere beleidsdomeinen. Dit doen we samen met de andere partners, waaronder

  • het Franse Ministerie voor Cultuur
  • de Nederlandse federatie voor erfgoedsteden
  • de Europese investeringsbank
  • de steden Berlijn, Firenze en Bordeaux

Begin februari 2019 komen de coördinatoren voor het eerst samen en start het werk.