Europese Erfgoedlabels: kandideer nu voor de editie van 2021

Regelgeving en beleid

Recent lieten we je weten dat Wortel- en Merksplas Kolonie een Europees Erfgoedlabel ontvangen. Volgens een internationale jury weerspiegelt deze erfgoedsite een stukje van onze Europese identiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat er in Vlaanderen nog meer sites zijn die zo'n Erfgoedlabel verdienen. En dus gaan wij dit jaar opnieuw op zoek naar nieuwe kandidaten om Europees voor te dragen in 2021. Inschrijven kan tot september van dit jaar. 

Doel van het Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers, en in het bijzonder bij de jongeren, dat zij deel uitmaken van de Europese Unie. De uitgangspunten zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Met dit initiatief wil de Europese Unie bovendien de nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog waarderen.

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat. Een intra-Belgisch secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Een jury selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.

Ondertussen zijn er 48 sites die het label dragen, waarvan drie Belgische sites: het Mundaneum in Mons, Le Bois du Cazier in Marcinelle en Wortel- en Merksplas Kolonie. 

Logo Europees Erfgoedlabel in kleur

Wie kan deelnemen?

Zowel nationale, thematische als transnationale erfgoedsites, kunnen deelnemen. Het kan gaan om gebouwen of monumenten, cultuurhistorische landschappen, natuurlijke, archeologische, industriële of stedelijke sites, cultuurgoederen en ook immaterieel erfgoed, voor zover deze aan een bepaalde plaats verbonden zijn. Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.

Stel je kandidaat

Stuur een volledig ingevulde deelnemingsdossier, opgesteld in één van de drie landstalen (FR-NL-DE) uiterlijk tegen 4 september naar het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Vera Ameels, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. 

Ben je van plan een transnationaal dossier in te dienen, neem dan zeker zo snel mogelijk contact op met alle betrokken nationale coördinatoren. Die vind je terug onderaan deze pagina van de Europese Commissie. 

Als je de Belgische wedstrijd wint, zal je gevraagd worden tegen uiterlijk 14 februari 2021 een Engelse versie van het dossier op te maken, conform het Europese reglement. Met dat dossier neem je deel aan de Europese wedstrijd. 

 

Downloads

Alle informatie en richtlijnen over het Erfgoedlabel 

Deelnemingsformulieren 

Reglement selectieprocedure

 

Meer informatie

Vera Ameels, beleidsmedewerker agentschap Onroerend Erfgoed, 02/553 64 03, vera.ameels@vlaanderen.be

 

Foto bovenaan: Het bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas © Kempens Landschap – fotograaf: Studiovisionphotography