Evaluatierapport archeologie 2019

Archeologie

Elk jaar evalueren we de effecten van de Vlaamse archeologieregelgeving. Dat gebeurt op basis van cijfers, analyses en interpretaties. De resultaten daarvan zijn vanaf nu beschikbaar in de onderzoeksrapporten “Evaluatie archeologie 2019” en “Kenniswinst archeologie 2019”. Elk deel van dit tweeluik belicht het archeologische gebeuren vanuit een andere invalshoek.

Het evaluatierapport over 2019 volgt hetzelfde stramien als de voorgaande jaren: na cijfers over het archeologische traject en het kader waarbinnen dat zich afspeelt, volgt een inzicht in de effecten op de betrokken actoren, zoals erkende archeologen en onroerenderfgoedgemeenten, de effecten op het bouw- en vergunningsproces en de financiële impact. Voor het eerst bevat het rapport ook een gebundeld overzicht van tendensen over meerdere jaren. Voor de lezer met minder tijd is er een samenvattende conclusie die de belangrijkste cijfers en tendensen herneemt. Het rapport kenniswinst biedt een uitgebreid overzicht van de resultaten van het archeologisch onderzoek en de kenniswinst die daaruit voortvloeit. Voor het eerst kunnen de resultaten van opgravingen uitgebreid aan bod komen.

De rapporten “Evaluatie archeologie 2019” en “Kenniswinst archeologie 2019” kan je vanaf nu lezen en downloaden via ons Open Archief. Wil je de belangrijkste hoogtepunten alvast in een oogopslag? Bekijk dan zeker onderstaande infograph (vergroot de afbeelding met een muisklik).