Evaluatierapport over het Vlaams Depotnetwerk

Erkenningen

In een nieuw onderzoeksrapport geven we een stand van zaken over het Vlaamse Depotnetwerk. Het document gaat dieper in op wat het netwerk de afgelopen drie jaar realiseerde en formuleert een toekomsttraject.

Het Vlaams Depotnetwerk werd opgericht in 2015 en verenigt alle erkende onroerenderfgoeddepots. Dit netwerk streeft naar een optimale afstemming tussen de depots, het stroomlijnen van het deponeringsproces en het sensibiliseren van de erfgoedsector. 
De eerste drie jaar coördineerde het agentschap het netwerk. Begin september rondden we de coördinatie af: vanaf nu gaat het Depotnetwerk op eigen kracht verder. Op korte tijd zorgde het Depotnetwerk voor een hechte samenwerking tussen de verschillende onroerenderfgoeddepots en verzette het een hoop werk. Dit onderzoeksrapport beschrijft de opstart en verwezenlijkingen van 3 jaar Vlaams Depotnetwerk en bekijkt hoe het Depotnetwerk en het agentschap samen de toekomst kunnen instappen.

Je kan het rapport raadplegen in ons Open Archief.