Faroconventie geratificeerd door België

Regelgeving en beleid

Op vrijdag 13 mei 2022 werd de Faroconventie officieel door België geratificeerd.

De Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van het erfgoed aan de samenleving (Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society) is een belangrijke inspiratiebron voor ons hedendaags erfgoedbeleid. De conventie werd in 2005 in de Portugese stad gelanceerd.

De basis voor die conventie is dat iedereen het recht heeft om deel te nemen aan het culturele leven, waaruit het recht op kennis over en betrokkenheid met erfgoed voortvloeit. Verder maakt de tekst een duidelijke link tussen erfgoed en leefomgeving en zorgde hij er voor dat participatie in ons beleid verweven werd.

De conventie inspireert sinds haar lancering het erfgoedbeleid in Vlaanderen. Sinds 2008 wordt ons beleid afgestemd op de bepalingen die in de conventie zijn opgenomen, zowel voor cultureel als voor onroerend erfgoed.

Ontdek meer over de conventie.