Gezocht: eigenaars of syndici van een historische lift

Ben je eigenaar of syndicus van een gebouw waarin zich een historisch waardevolle lift bevindt? En moet die lift voldoen aan de maatregelen die, in functie van de veiligheid, uitgevoerd moeten zijn voor 31 december 2022? Neem dan contact met ons op om een attest te bekomen zodat alternatieve oplossingen voor jouw lift besproken kunnen worden.

Sinds 2003 moeten eigenaars van gebouwen met liften rekening houden met een aantal verplichtingen op vlak van de veiligheid. Die wetgeving is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003, dat uitvoering geeft aan een Europese aanbeveling.

Voor elke lift moet een gespecialiseerde risicoanalyse uitgevoerd worden. De aanbevelingen die uit die analyse volgen, moeten binnen een bepaalde termijn worden vertaald in veiligheidsmaatregelen. De website van de Federale Overheidsdienst Economie bundelde alle informatie op een overzichtelijke themapagina.

Voor een historische lift kan dit betekenen dat de erfgoedwaarden van de lift worden aangetast. Daarom kan er voor deze liften een aparte procedure voorzien worden. Risicoanalyses van historisch waardevolle liften kunnen, samen met voorstellen voor alternatieve oplossingen, worden voorgelegd aan de subcommissie “liften met historische waarde” van de Commissie voor de Veiligheid van de Consument. De historische waarde van de lift moet wel voorafgaandelijk zijn bevestigd door een bevoegde instantie. In Vlaanderen is dat het agentschap Onroerend Erfgoed.

Historisch liften in een beschermd monument hebben we in beeld. Maar er zijn ook veel liften met historische waarde die we niet kennen, omdat ze zich niet in een beschermd gebouw bevinden. Eigenaars en syndici van gebouwen met oude liften, waarvan ze vermoeden dat ze historisch waardevol zijn, maar die bedreigd worden door de nieuwe veiligheidsnormen, kunnen met ons contact opnemen om het vereiste attest te bekomen dat nodig is voor de subcommissie “liften met historische waarde”.

Meer informatie over de liftenregelgeving is te vinden op de thematische webpagina van de Federale Overheidsdienst Economie.