Goedkeuring voor twintig restauratieprojecten die onroerend erfgoed herbestemmen naar een woonfunctie

Bouwkundig erfgoed

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werken we in Vlaanderen sinds enkele jaren met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. Eind 2023 was er een oproep waarbij we op zoek gingen naar projecten die onroerend erfgoed bestemmen naar een woonfunctie. De focus lag op duurzaam wonen en slim omgaan met energie. Ook projecten waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe en innovatieve woonvormen hadden een streepje voor.

De oproep ‘Kleine totaalprojecten - wonen’ werd in oktober 2023 gelanceerd. Uiterlijk 1 februari 2024 moesten de preselectiedossiers ingediend zijn. In totaal werden 25 preselectiedossiers voorgelegd aan de jury. Minister Diependaele kon na advies van de jury 20 dossiers selecteren voor een totaal premiebedrag van 8.147.201,30 euro.

Deze preselectiedossiers kunnen nu door de initiatiefnemers worden omgezet in volwaardige premiedossiers. Wanneer die dossiers inhoudelijk een fiat krijgen van ons agentschap, kunnen in 2025 de bijhorende erfgoedpremies worden toegekend.

Volgende dossiers werden geselecteerd: