Grootschalig draagvlakonderzoek: wat denkt de Vlaming van onroerend erfgoed?

Onderzoek

Hoe denkt men in Vlaanderen over onroerend erfgoed en de zorg hiervoor? Om dit te weten te komen verzonden we een vragenlijst naar 6.000 Vlamingen.

Heb jij zo’n vragenlijst ontvangen? Dan lees je hier hoe dat komt.

Wat vragen we?

In de bevraging polsen we naar jouw mening en gedrag ten opzichte van onroerend erfgoed en de zorg hiervoor. Hoe sta jij tegenover het verleden? Hoe denk jij over het belang van het bewaren van verschillende types van erfgoed voor de komende generaties? Welke taken moet de overheid opnemen? Doe je aan vrijwilligerswerk? Bezocht je onlangs een monument? Zocht je online informatie op over erfgoed? …

Hoe gebeurt de bevraging?

De bevraging is volledig anoniem. Omwille van de privacy trok het Rijksregister een willekeurige steekproef van 6.000 mensen tussen 18 en 85 jaar oud. Om dezelfde reden verstuurde het Rijksregister zelf de uitnodigingen. Om aan een maximale respons te komen, herhalen we de uitnodiging drie keer. De derde keer voegen we de vragenlijst op papier toe, voor wie het invullen liever niet online doet.

Resultaat

Het onderzoek is een nulmeting voor Vlaanderen, maar zal toelaten om voor bepaalde aspecten te vergelijken met onderzoeksresultaten vanuit andere bevragingen.

Vragen?

Is er iets niet duidelijk of heb je nog vragen over het onderzoek? Contacteer dan Ingrid Vanhaevre.