Handleidingen voor inventarisatie van onroerend erfgoed gebundeld

Inventaris

Lokale besturen zetten steeds vaker in op inventarisatie van het onroerend erfgoed in hun regio. Onze inventaristeams delen hun jarenlang opgebouwde expertise graag met hen via een volledig herwerkte webpagina voor lokale overheden. Je kunt er alle handleidingen over het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed downloaden. Je leest er ook hoe je als lokale overheid kan meewerken aan de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Inventaris bouwkundig erfgoed

Al in 2013 publiceerden we een handleiding “Inventariseren van bouwkundig erfgoed”. De zeer intensieve samenwerking met lokale overheden vroeg om meer in detail uitgewerkte handleidingen.

Wil je inzetten op het updaten van gegevens uit de bestaande inventaris? Op deze webpagina vind je concrete, praktische handleidingen over:

  • het aanleveren van administratieve correcties
  • het doorgeven van inhoudelijke aanvullingen
  • het aanleveren van beeldmateriaal

Ga je voor een volledige herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed? Dan kan je op onze hulp rekenen bij de selectie, het onderzoek en het opmaken van de teksten. We schreven een praktische stap-voor-stap handleiding voor de opmaak van een inventaristekst.

Al deze informatie en handleidingen vind je gebundeld op de pagina gewijd aan het aanvullen van de inventaris bouwkundig erfgoed.

Inventarissen landschappelijk erfgoed

Hoe start je met het geografisch inventariseren van landschapselementen? Op deze specifieke webpagina zetten we alles op een rijtje. Je vindt er handleidingen over het inventariseren van wegen en houtig erfgoed.

De kick-off over de inventarisatie van houtig erfgoed door lokale overheden van 20 maart viel door de coronacrisis in het water. We hopen deze te hervatten in juni of na de zomervakantie. We stellen er de handleiding voor over het inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Nadien kan je deelnemen aan een workshop waarin we polsen naar de verwachtingen van de erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s, en de Regionale Landschappen. Zodra we zicht hebben op een concrete datum, communiceren we deze via onze vertrouwde kanalen.

Inventarissen archeologisch erfgoed

Binnenkort wijden we ook een pagina aan de inventarissen van het archeologisch erfgoed. Coming soon!

Nog vragen?

Met alle vragen over de inventarisatie van onroerend erfgoed kan je terecht bij het inventaristeam via inventaris@onroerenderfgoed.be

Je kan alle inventarissen die het agentschap beheert, raadplegen via de inventariswebsite of het geoportaal.