Hervorming verkooprecht

Op 2 januari keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet goed over de aanpassing van het verkooprecht, de registratiebelasting die je betaalt bij de aankoop van een onroerend goed. Deze goedkeuring is nog geen definitieve wetgeving. Het Vlaams Parlement moet de decreetteksten nog goedkeuren en stemmen.

Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning zal volgens het voorontwerp voortaan 7% bedragen. Voor andere onroerende goederen blijft het tarief onveranderd. Voor beschermde monumenten die als gezinswoning zullen worden aangewend, is een extra voordeel voorzien. Het verkooprecht bij de aankoop van een beschermd monument wordt verlaagd tot 1% op voorwaarde dat dit bijkomend voordeel van 6% geïnvesteerd wordt in het onroerend erfgoed.

Deze voorwaarden zijn volledig gelijklopend met deze die vandaag al gelden voor het bekomen van een vermindering van de verkooprechten voor beschermde monumenten.

Daarnaast zullen er nog specifieke voorwaarden worden gekoppeld aan het gebruik als gezinswoning. Dit zal verder duidelijk worden in de volgende maanden. Inwerkingtreding van dit decreet is voorzien op 1 juni 2018.