Hoeveel wil de Vlaming betalen voor de kerk in het dorp?

In 2019/2020 onderzochten het VITO en UHasselt in opdracht van ons agentschap in welke mate Vlamingen bereid zijn te betalen voor het behoud van plaatsen met erfgoedwaarde in hun nabije omgeving. Dit jaar brengen we de resultaten naar het grote publiek en organiseren we op 22 april een studiedag over de financiering van erfgoed in samenwerking met Herita, Cultuurloket, VITO en UHasselt.

Dat een kwalitatieve publieke ruimte essentieel is voor onze levenskwaliteit, dat wisten we al. Dat dit inzicht nu als een mantra door onze hoofden galmt, hebben we te danken aan de coronacrisis. Door de harde, halfharde/halfzachte of zachte lockdowns voelen we pas echt wat de impact is van onze directe leefomgeving op ons dagdagelijks leven.

Niet verwonderlijk dragen onze monumenten en cultuurhistorische landschappen in belangrijke mate bij aan de leefomgeving. In de eerste plaats omdat historische gebouwen en landschappen bovengemiddelde esthetische kwaliteiten hebben. Dat zeggen niet alleen experten maar ook de Vlamingen zelf. 

Onderzoekers legden aan 1252 Vlamingen in totaal 90 monumenten en landschappen uit eigen stad of gemeente voor. Wat blijkt? Vlamingen zijn een groot voorstander van behoud en herbestemming. 

Reden nummer één om monumenten en cultuurhistorische landschappen te bewaren, is de schoonheid ervan. Erfgoed wordt mooi bevonden en draagt zo bij aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. 

De waardering voor erfgoed vertaalt zich meestal ook in een positieve betalingsbereidheid voor het behoud van onroerend erfgoed. Dit zegt veel over de waarde die lokale bewoners hechten aan onroerend erfgoed.

De motivatie om te betalen voor erfgoed gaat verder dan de schoonheid ervan of het bepalende karakter van het exterieur op de leefomgeving. Vlamingen vinden het ook belangrijk om geschiedenis over te dragen aan toekomstige generaties zodat die ervan kunnen genieten en leren. Daarmee onderschrijven zij de basis van het Vlaams onroerenderfgoedbeleid.

Algemeen willen mensen meer betalen voor toegankelijke plaatsen. Er zijn natuurlijk ook Vlamingen die niet willen betalen voor het behoud van erfgoed, vooral wanneer het privaat bezit is. 

Met de kennis die we als agentschap uit deze studie halen, kunnen we aan de slag als het gaat over handhaving, financiering en lokaal onroerenderfgoedbeleid.

De volledige studie kan je raadplegen op de OAR van het agentschap Onroerend Erfgoed. Op 22 april lichten we ze verder toe op een studiedag in samenwerking met Herita over de financiering van erfgoed. Het is mogelijk om gratis deel te nemen, maar inschrijven is verplicht.

Oh ja, het antwoord op de vraag? Dat is gemiddeld 24,25 euro per huishouden per jaar.