Implementatie Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid: Infosessie als start voor participatief traject

Regelgeving en beleid

Op 18 mei organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een infosessie voor vertegenwoordigers van erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en lokale besturen over de implementatie van de visienota lokaal onroerenderfgoedbeleid.

Dat traject bestaat uit zes parallelle thematische werkgroepen. In elk van deze werkgroepen buigen vertegenwoordigers van het agentschap zich samen met vertegenwoordigers van erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en lokale besturen over de operationele thema’s in de visienota.

Het agentschap bundelt de output van deze zes thematische werkgroepen in een rapport aan de minister. Na overleg met hem of zijn medewerkers starten we dan aan het eind van de zomer met de implementatie van de visienota. Daarbij gaat het onder meer om de voorbereiding van de aanpassing van regelgeving, het bekijken van interne processen, het ontwikkelen van IT-toepassingen en dergelijke. Ook dat willen we in nauw overleg blijven doen met vertegenwoordigers van het lokale bestuursniveau.

Tijdens de infosessie van 18 mei kwam dit alles kort aan bod. Maar de sessie was vooral bedoeld om een inleiding te geven bij twee thematische werkgroepen:

  1. Inventariseren, vaststellen en rechtsgevolgen
  2. Beschermen

Na elke presentatie peilden we via de toepassing Mentimeter bij de deelnemers naar hun eerste reactie. Via de chat-functie van Teams konden deelnemers doorlopend vragen stellen en bedenkingen formuleren. Op die manier was de sessie ook heel nuttig om het verdere participatieve traject voor deze twee thema’s te voeden.

Hieronder kun je de verschillende presentaties en een overzicht van de Mentimeter-reacties downloaden.

 

Oproep deelname thematische werkgroepen

Het is belangrijk dat we een evenwichtige deelname aan de thematische werkgroepen hebben vanuit erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en lokale besturen. Daarom herhalen we hier graag de uitnodiging aan alle lokale besturen om hiervoor te kandideren. We zoeken in principe vijf lokale vertegenwoordigers voor elk van de volgende thematische werkgroepen:

  Voorlopige data
Voorbereiden & evalueren van Vlaams Onroerend Erfgoedbeleid 17 juni (back-up: 29 juni)
Toevalsvondsten Nog te bepalen
Inventariseren, vaststellen & rechtsgevolgen 10 juni en 22 juni
Beschermen 8 juni (back-up: 24 juni)
Handhaving Nog te bepalen
Financiering OEGs en IOEDs 10 juni en 22 juni

 

Wanneer je je kandidaat stelt namens een erkende onroerenderfgoedgemeente, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of lokaal bestuur, dan geef je vóór 24 mei 2021 je voorkeur voor een werkgroep  aan Lieselot Decalf (VVSG) of Piet Geleyns (agentschap Onroerend Erfgoed).