Ingediende en bekrachtigde archeologienota’s: najaar 2017

Het voorbije jaar publiceerden we regelmatig een overzicht van het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s. Deze grafiek vulden we nu aan met de cijfers voor de maanden september tot en met december 2017.

Ook van januari 2018 voegden we al cijfers toe, hoewel het aantal bekrachtigde archeologienota’s van deze maand nog niet volledig is. Het agentschap Onroerend Erfgoed en de erkende Onroerenderfgoedgemeenten beschikken immers over een beoordelingstermijn van 21 kalenderdagen voor de archeologienota’s.

Sinds 1 januari 2017 is het agentschap niet meer alleen bevoegd voor het bekrachtigen van archeologienota’s. Deze taak wordt gedeeld met de erkende onroerenderfgoedgemeenten, die autonoom beslissen over de archeologienota’s die opgemaakt zijn voor terreinen op hun grondgebied. De cijfers omvatten daarom ook het aantal archeologienota’s dat geweigerd of bekrachtigd werd door de erkende onroerenderfgoedgemeenten.

In december noteerden we een sterke stijging van het aantal archeologienota’s. Deze stijging is in de eerste plaats het gevolg van de traditionele piek in het aantal vergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen of verkavelingen vlak voor het bouwverlof. De opmaak van een archeologienota gebeurt immers altijd in het kader van een vergunningsaanvraag.