Inspiratienota kerkenbeleidsplannen

Op 1 januari treedt het gewijzigde Onroerenderfgoeddecreet in werking. Eén van de wijzigingen is de introductie van een definitie voor het begrip kerkenbeleidsplan.

Vanaf 1 januari 2017 moet er voor elk beschermd gebouw dat gebruikt wordt voor de eredienst een kerkenbeleidsplan worden opgesteld dat voldoet aan de nieuwe definitie. Een kerkenbeleidsplan is een voorwaarde om een erfgoedpremie te krijgen. Ook dossiers die op de wachtlijst staan voor een premie moeten vanaf 1 januari 2017 een kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen om aanspraak te maken op de premie.

We ontwikkelden een inspiratienota die toekomstige bouwheren verduidelijkt aan welke voorwaarden een kerkenbeleidsplan moet voldoen.