Inventaris bouwkundig erfgoed 200 Gentse panden met erfgoedwaarde rijker

Erfgoedmedewerkers van de Stad Gent vulden onze inventaris van het bouwkundig erfgoed aan in twee wijken van de stad. De selectie bouwkundig erfgoed in deze straten werd tussen 2016 en 2019 herbekeken. De 200 fiches van de projecten zijn nu beschikbaar op de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een eerste project behandelt het bouwkundig erfgoed in de Paul Fredericqstraat, de Jakob Heremansstraat, de Muinkkaai, de Hofstraat, de François Benardstraat en de Tijgerstraat. Studenten van de opleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen werkten in 2016-2017 voor het bouwkundig erfgoed in deze straten inventarisfiches uit, als praktijkoefeningen binnen de opleiding. De Stad Gent vroeg in 2018 aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivaria deze fiches af te werken. Zij werkten ruim honderd inventarisfiches uit, die na eindredactie door het agentschap op de inventariswebsite zijn gepubliceerd. De set inventarisfiches bestaat vooral uit rijwoningen, met eerder bescheiden, maar doorgaans met zorg afgewerkte gevels die een overzicht geven van de meest gangbare, burgerlijke bouwstijlen doorheen de 19de en 20ste eeuw.

Een bundel straten in Sint-Amandsberg vormde het onderwerp van het tweede project: de Aannemersstraat, de Bouwmeestersstraat, de Klinkkouterstraat, de Scheldestraat en de Wolterslaan. Een team erfgoedonderzoekers van de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed selecteerde er in 2018 ruim honderd panden met erfgoedwaarde. Het onderzoek, inclusief het uitschrijven van de inventaristeksten, werd ook voor deze set aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivaria uitbesteed. Het bouwkundig erfgoed bestaat hier voornamelijk uit bescheiden burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, gekenmerkt door lijstgevels met neoclassicistische, witgepleisterde parementen of met een meer kleurrijke bakstenen uitvoering. Je vindt alle foto’s en teksten van dit project op de inventariswebsite.