Inwerkingtreding van enkele wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet

Regelgeving en beleid

We berichtten eerder al over de definitieve goedkeuring van de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet. Enkele wijzigingen treden vanaf vandaag, 6 september 2018, in werking. De overige bepalingen treden pas in werking zodra het wijzigingsbesluit definitief is goedgekeurd.

Meer informatie over het regelgevingsproces, de timing en belangrijkste wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit vind je op deze webpagina over regelgeving in voorbereiding.

Artikels 37 tot en met 53 en artikel 59, 1° van het aanpassingsdecreet treden vanaf nu in werking:

  • Voortaan worden de betrokken zakelijkrechthouders voorafgaand aan een voorlopige bescherming geconsulteerd.
  • Er is een nieuwe procedure voor het verplaatsen van beschermd onroerend erfgoed. Volgens de oude procedure moest - in geval van verplaatsing - de bescherming van het erfgoed op de oude locatie worden opgeheven en een nieuwe beschermingsprocedure worden opgestart om het op de nieuwe locatie te beschermen. Dit is niet alleen omslachtig, maar creëert ook rechtsonzekerheid: het goed is immers een tijd niet beschermd. De nieuwe procedure regelt in één beweging de intentie tot verplaatsen, het verplaatsen zelf, het beschermen van het goed op de nieuwe locatie en het opheffen van de bescherming op de oude plaats, zodra de verplaatsing is uitgevoerd.