Juryleden Onroerenderfgoedprijs gezocht

Voor de derde editie van de Onroerenderfgoedprijs zijn we op zoek naar twee juryleden. Geïnteresseerden kunnen tot en met 31 december 2017 kandideren.  

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit vijf leden. Het zijn specialisten monumentenzorg, landschapszorg en archeologie, aangevuld met mensen met een bredere maatschappelijke kijk. Samen gaan zij op zoek naar de meest waardevolle projecten over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed in Vlaanderen.  

Voor de derde editie van de prijs zoeken we geëngageerde mensen om vacant geworden plaatsen op te vullen. Een nieuw jurylid zal Leen Thielemans voor één jaar vervangen, een ander nieuw jurylid zal de plaats innemen van Greet de Leenheer. Deze vervanging zal gelden voor drie jaar, te verlengen met een bijkomend mandaat van vijf jaar. 

Als jurylid krijg je de kans om van nabij kennis te maken met de meest recente onroerenderfgoedprojecten in Vlaanderen. Reiskosten die gemaakt worden in het kader van de wedstrijd worden terugbetaald. Interesse? Kandideer dan voor 31 december 2017.