Kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt geïntegreerd in onze inventaris van het onroerend erfgoed

Archeologie

Op de GGA-kaart worden gebieden aangeduid waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.
Voer je werken uit met een ingreep in de bodem waarvoor een omgevingsvergunning nodig is? Dan moet je geen archeologienota bij de vergunningsaanvraag toevoegen wanneer de werken volledig binnen een gebied vallen dat op deze kaart is aangeduid.
Tot nog toe ontsloten we de GGA enkel via het geoportaal. Sinds deze week hebben alle gebieden waar we geen archeologisch erfgoed verwachten een individuele fiche in de inventaris van het onroerend erfgoed.
Bovendien kan je nu ook nagaan of gebieden vastgesteld werden door de Vlaamse overheid (gewestelijk) of door een onroerenderfgoedgemeente (gemeentelijk). Wat dit concreet betekent, lees je hieronder.

Sinds deze week kan je via het geoportaal doorklikken naar onze inventaris van het onroerend erfgoed in Vlaanderen, waar je de individuele fiche vindt met meer informatie over een desbetreffende gebied (bv. de motivatie op basis waarvan het gebied opgenomen in de GGA-kaart).
De zoekformulieren in de inventaris zijn aangepast, zodat je gericht kan zoeken naar GGA gebieden op basis van verschillende criteria.
OPGELET: de gegevens van het geoportaal zijn ook via Mercator en Geopunt raadpleegbaar. Die koppelingen moet nog gemaakt worden, en tegen eind juni 2020 zijn ook daar alle gegevens vernieuwd.

Ook is er nu de mogelijkheid om zowel in de inventaris als op het geoportaal een onderscheid te maken tussen gewestelijk of gemeentelijk vastgestelde gebieden. Zo heeft iedereen een zicht op de gebieden die door onroerenderfgoedgemeenten zelfstandig zijn vastgesteld, en gebieden die de Vlaamse overheid vaststelde.
Ben je gemeentelijk ambtenaar of werk je voor een IOED en ken je gebieden die in aanmerking komen als GGA gebied? Laat het ons weten en zorg zo voor administratieve vereenvoudiging in je gemeente!

Zin om te grasduinen in alle GGA fiches? Dat kan via deze link.