Wat kan er in mijn kerk?

Veel lokale besturen en kerkbesturen worstelen met deze vraag. Het studieteam Endeavour, RE-ST architecten en Sven Sterken (KULeuven) maakte in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed hiervoor een bestemmingsprofiel, dat inzicht biedt in de ruimtelijke toekomstmogelijkheden van hun kerkgebouwen.

We reiken alle instrumenten aan om lokaal een bestemmingsprofiel op te maken.

Aan de hand van interactief te beantwoorden vragen biedt het bestemmingsprofiel inzicht in de erfgoedwaarden, bouwfysische toestand en ruimtelijke toekomstmogelijkheden van je kerk. Met verschillende profielen samen kan je kerken onderling vergelijken.Het profiel biedt je ook inspiratie voor programma’s die goed passen bij het profiel van je kerk.

Wil je zelf aan de slag?

We stellen je graag onze toolbox voor, een draaiboek, een invulfiche, een powerpointpresentatie, een bezoekwijzer en een publiceerbare presentatiefiche. Alle documenten zijn hier downloadbaar en bewerkbaar.

Doe mee aan de Doe-sessies

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert, in nauwe samenwerking met het Platform Toekomst Parochiekerken, drie interactieve DOE-sessies. In elke regio één zodanig dat iedereen voldoende kans heeft om deel te nemen:

  • 13 mei  in de Clarenhofkapel in Hasselt
  • 14 mei in Extracity in Antwerpen
  • 16 mei in Het Rustpunt in Gent.

Alle sessies gaan door telkens van 13 tot 17 uur.

Tijdens de DOE-sessie willen we lokale besturen en kerkbesturen op weg helpen in de werkwijze van het bestemmingsprofiel. Het doel is dat je tegen het einde van de sessie weet wat een bestemmingsprofiel is, hoe je dit kan opmaken en hoe je de output kan gebruiken binnen de visievorming van je kerkenbeleidsplan.

De DOE-sessie biedt ook de kans om hiermee meteen aan de slag te gaan. We nodigen besturen uit om zelf een lokale kerk te kiezen waarvoor ze tijdens de DOE-sessie een profiel willen maken. De begeleiders zetten aan verschillende werktafels de werkmethode uiteen waarna er op maat van de deelnemers en hun vragen aan het werk gegaan wordt.  

Programma

  • 13 uur: Ontvangst
  • 13.30 uur: Welkomstwoord door het agentschap Onroerend Erfgoed en het Platform Toekomst Parochiekerken
  • 14.30 uur: Pauze en naar de werktafels
  • 14.45 uur: Parallelle DOEsessies aan de werktafels
  • 16 uur: Plenair slotwoord
  • 16.30 uur: Receptie met gesprekstafels

Voor wie?

We richten ons in de eerste plaats tot de lokale besturen en kerkbesturen maar ruimer al wie betrokken is bij de opmaak van een kerkenbeleidsplan. Ook IOED’s, intercommunales, studiebureaus en experten uit het veld die lokale besturen en kerkbesturen begeleiden zijn van harte welkom.

Schrijf je in voor de Doe-Sessies

Wat is je profiel?
Klik op andere als geen van bovenstaande juist is en vul dan verder in
Voor welke sessie wens je je in te schrijven?
Wil je aan de slag met je eigen kerk?
Indien ja, nemen we contact met je op voor een goede voorbereiding.

 

Foto: oude parochiekerk Sint-Eligius van Ettelgem, deelgemeente van Oudenburg