Klantentevredenheidsonderzoek 2019

Vanaf dinsdag 17 september starten wij met een grootschalig klantentevredenheidsonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren.

Ons agentschap heeft veel partners. Samen dragen we zorg voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Een goede samenwerking met deze verschillende partners is essentieel. Het verbeteren van onze dienstverlening is daarom prioritair. In 2019 laten we een grootschalig klantentevredenheidsonderzoek uitvoeren om een beter zicht te krijgen op hoe we onze partners en klanten beter kunnen helpen. Dit onderzoek is uitbesteed aan Indiville, in samenwerking met CheckMarket.

Vanaf dinsdag 17 september krijgen heel wat van onze klanten en partners een digitale vragenlijst toegestuurd. Respondenten krijgen vier weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. We peilen naar de algemene tevredenheid over onze dienstverlening, maar ook naar de tevredenheid over bepaalde processen.

Private eigenaars en beheerders maken de grootste groep uit van de bevraging, maar ook overheden, bedrijven en verenigingen worden gehoord. De enquête wordt alleen bezorgd aan mensen die tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 een proces hebben doorlopen of een dossier hebben ingediend (beschermingsprocedure, premie-aanvraag, archeologisch traject…). Belangengroepen worden hier niet bevraagd. Op basis van de feedback, gaan we onmiddellijk aan de slag om onze dienstverlening te optimaliseren.

Heb je vragen over de enquête?

Mail naar info@onroerenderfgoed.be of bel naar 02 553 16 50. We helpen je graag verder.