Lancering oproep educatie en publiekswerking; thema archeologie

Premies en financiële steun

De Vlaamse bodem is rijk aan archeologische vondsten. De tienduizenden jaren bewoning in onze contreien hebben veel sporen achtergelaten. Gravende archeologen zijn ondertussen een vertrouwd beeld geworden in het straatbeeld. En al die onderzoeken leveren veel kenniswinst op. Het succes van de jaarlijkse Archeologiedagen en Open Monumentendag toont aan dat het brede publiek interesse heeft in die kenniswinst. Met de lancering van een oproep voor educatieve projecten en publiekswerking in de archeologie willen we die archeologische kennis voor verschillende doelgroepen toegankelijker maken.

De Vlaamse ondergrond is rijk aan archeologische vondsten

Vlaanderen, in het hart van Europa, wordt al tienduizenden jaren bewoond. Van de steentijd over de Romeinen en de middeleeuwen tot vandaag de dag. Wij mensen laten voortdurend sporen na, ook in de bodem. Vlaanderen heeft door die lange en intensieve bewoning een enorm rijk bodemarchief. Wanneer de bodem verstoord wordt door bijvoorbeeld grondwerken laten we eerst archeologen aan de slag om te onderzoeken wat er van dat veelzijdige verleden verborgen zit onder de grond.
Maar hoe zet je zo’n archeologisch onderzoek om naar een goed verhaal? Op vraag van minister Matthias Diependaele lanceert het agentschap een oproep voor educatieve projecten en publiekswerking die het anders aanpakken en op innovatieve manier archeologie naar het publiek brengen.

Wat zoeken we precies?

De oproep staat open voor iedereen die archeologische kennis wil overbrengen naar een breder publiek.  Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen, waarbij de meest participatieve, maatschappelijk relevante en duurzame projecten een streepje voor hebben. Specifiek voor deze oproep wordt ook gekeken naar een duidelijke doelgroepbenadering en sterke communicatiestrategie. Het kan bijvoorbeeld gaan over een workshop voor het onderwijs, een boek waarbij augmented reality gebruikt wordt, een tentoonstelling met virtual reality.