Landschapscontactdag 2017 focust op grenzen: Call for papers

Onze jaarlijkse landschapscontactdag staat dit jaar op 29 september geprogrammeerd. Focus van de studiedag: grenzen in het landschap. Grenzen variëren van tastbare naar onzichtbare concepten zonder duidelijke afbakening en worden vooral bepaald door een persoonlijke perceptie. Voor de ene vormt de grens een obstakel, voor de andere een opportuniteit.

Vaak werden bestaande natuurlijke grenzen, zoals rivieren of kamlijnen overgenomen als bestuurlijke of politieke grenzen. In het verleden waren grenzen nochtans niet altijd even duidelijk afgebakend en was er vaak sprake van een overgangsgebied, soms een niemandsland. Grenzen werden continu verdedigd en betwist en vormden meer dan eens het voorwerp van jarenlange rechtsprocedures. Binnen een Vlaamse context bijvoorbeeld klinken Grensleie en Grensmaas niet onbekend. En ook over begrippen als taalgrens, grensarbeid, grenscorrectie en smokkelroute valt veel te vertellen.

Veel grenzen zijn in het landschap verdwenen, vervaagd of verlegd, maar kunnen wel nog deel uitmaken van het collectieve geheugen. Ook zijn er nog talrijke relicten, gebruiken of herinneringen bewaard die een idee geven van hoe grenzen vroeger werden gevisualiseerd, in stand gehouden en ervaren.

Open oproep

We zoeken 5 lezingen die een aspect belichten van het fenomeen van grenzen in het landschap. We zoeken bijdragen die ingaan op het ontstaan en de transformatie van grenzen in het landschap en over de betekenis ervan vroeger en nu. Wat doen staatkundige grenzen met het landschap? Zijn er verschillende evoluties aantoonbaar aan weerszijden van een grens? Op welke manieren werd een grens gematerialiseerd en zichtbaar gemaakt in het landschap? Welke betekenislagen zitten vervat in grenzen?

Wil je graag je onderzoeksresultaten delen? Stel je dan kandidaat voor een lezing, excursieleiding of poster.
Mail vóór 1 juni een samenvatting (van 250-400 woorden) naar inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be.

Locatie

De Landschapscontactdag vindt plaats in Wervik, een vroegere Romeinse baanpost aan de Leie, en stad op het grensvlak van Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk met een rijk verleden van grensarbeid en smokkel. Een locatie die alvast bijzondere aanknopingspunten biedt op het thema.