Landschapscontactdag picturale landschappen VOLZET

Onze jaarlijkse landschapscontactdag focust dit jaar op de iconografische weergave van getekende en geschilderde landschappen. Het programma voor de studiedag op 12 oktober is opgesteld.

 

Al eeuwenlang worden landschappen vastgelegd op paneel, op perkament, op doek, in prent, op plaat. Soms is de weergave zakelijk en accuraat, getrouw aan de werkelijkheid; soms is ze kunstzinnig of gefantaseerd, een streling voor het oog. Landschappen werden schematisch afgebeeld zoals op de oudste kaarten of net heel gedetailleerd. De vastgelegde landschappen fungeren als expressie van de visuele werkelijkheid of als verbeelding van de innerlijke relatie tot de buitenwereld. Maar even interessant zijn de diepgewortelde mythes, paradijselijke idealen, vluchtige motieven, sterke symbolen of reactionaire ideeën die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop landschappen zijn afgebeeld.

Programma

9u: Ontvangst, registratie en verwelkoming

9u30: Key Note – Het picturaal landschap, ultieme holistische synthese? – Marc Antrop (professor emeritus Universiteit Gent)

10u05: Het landschap in de Nederlandse kunst uit de 17de en 18de eeuw – Everhard Korthals Altes (kunsthistoricus Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft)

10u30: De culturele waarde van landschapsschilderkunst – Ernst Jenno Bos (voormalig onderzoeker Wageningen Economic Research) – lezing onder voorbehoud

10u55: Koffiepauze

11u15: Kunstenaarsherbergen en hun rol in het pleinairisme – Marie Becuwe (Vakgroep Kunst-, Muziek en Theaterwetenschappen Universiteit Gent)

11u40: Landschapsschilders en natuurbehoud – Anneleen Van Wulpen (Vakgroep Kunst-, Muziek en Theaterwetenschappen Universiteit Gent)

12u05: Het landschap en zijn picturaal verleden, inspiratie voor hedendaagse kunstenaars in residentie – Kristof Reulens (Coördinator erfgoed en kunsten Stad Genk - Emile Van Dorenmuseum Genk)

12u20: Broodjeslunch

13u10: Sprekende landschappen: monumentale landschapsschilderingen als educatieve elementen in de schoolarchitectuur 1890-1930 – Mario Baeck (Onderzoeker en secretaris vzw Wintertuin)

13u35: De Leie als instrument bij de Latemse schilders – Piet Boyens (Kunst kenner-curator, voormalig cultuurfunctionaris en ereburger Sint-Martens-Latem)

14u00-16u30: Excursies

Fietsexcursie (volzet): Gegidste fietstocht doorheen de Latemse meersen en het landduinencomplex rond Buizenberg met uitzichten op de Leievallei en traject langsheen de dorpskom van Deurle en de gekende Rode beukendreef. Deze fietstocht wordt gecombineerd met een bezoek aan de woning Gust De Smet (museum) en het museum Gevaert-Minne.

Wandelexcursie: Gegidste wandeltocht vanaf de Leiebocht bij de dorpskom van Sint-Martens-Latem en de gekende Koutermolen doorheen de villawijken rond het gehucht Brakel en De Warande. Deze wandeltocht wordt gecombineerd met een bezoek aan het museum Gevaert-Minne en zaal De Kluis (tentoonstelling Gust De Smet).

16u30-18u: Afsluitende drink in de Oude Brouwerij, Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem

Locatie studiedag:

De Raadzaal Gemeentehuis Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem

Inschrijven:

De inschrijvingen werden afgesloten.

In samenwerking met:

Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie
Universiteit Gent – Vakgroep Geografie, Vakgroep Geschiedenis & Vakgroep Archeologie
Universiteit Antwerpen – Departement Geschiedenis
Katholieke Universiteit Leuven – Onderzoekseenheid Middeleeuwen
Universiteit Amsterdam – capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
Gemeente Sint-Martens-Latem
Erfgoed Deurle

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Afbeelding bovenaan: Kanaal Brugge-Sluis (1920) door Emmanuel Viérin ©vereniging “Emmanuel Viérin 1869-1954”