Meer rolduidelijkheid binnen de archeologische erfgoedzorg

Archeologie

Het agentschap start een nieuw project op over rolduidelijkheid binnen de archeologische erfgoedzorg. Hiervoor zullen we de volgende maanden verschillende actoren uit de sector uitgebreid en intensief gaan bevragen.

Sinds de invoering van het Onroerenderfgoeddecreet wijzigde de rol van het agentschap binnen de archeologische erfgoedzorg grondig: facilitator van de private archeologische erfgoedzorg en communicator van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Zowel wijzelf als heel wat andere actoren moesten zich aanpassen aan deze nieuwe rol en de veranderde onderlinge relaties, wat niet altijd even evident was. Als kaderstellende en coachende overheid willen wij onze dienstverlening verder vorm geven, en dat in dialoog en samenwerking met onze belanghebbenden. 

Archeologische erfgoedzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van heel wat partners. Het is dan ook essentieel dat dit gebeurt vanuit een gedeelde en gedragen visie op de rol en de taken van het agentschap en van de andere actoren, en door maximaal rekening te houden met ieders verwachtingen. In dit project willen we die visie vormgeven om onze werking zo efficiënt en effectief mogelijk af te stemmen op de verwachtingen.

In eerste instantie zullen we een bevraging organiseren van alle actoren. Deze groep belanghebbenden is uitgebreid en zeer divers. Denk maar aan al onze lokale erfgoedpartners, de professionele uitvoerders, eigenaars en opdrachtgevers, de medewerkers van het agentschap zelf, de academische wereld, lokale administraties, andere beleidsdomeinen ... Vanuit de resultaten van deze bevraging houden we vervolgens de bestaande  processen tegen het licht. Komen we tegemoet aan deze verwachtingen en waar kunnen we verbeteren?

Tegen volgende zomer moet dit resulteren in een duidelijk omschreven rolverdeling en takenpakket, en de nodige voorstellen voor de aanpassing aan bestaande processen of de opstart van nieuwe initiatieven.

Projectleider en contactpersoon is Jessica Vandevelde.