Meldingsprocedure gewijzigd voor werken in beschermde stads- en dorpsgezichten

Regelgeving en beleid

Op 1 januari 2023 vereenvoudigde de meldingsprocedure voor werken in beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook wanneer je geen omgevingsvergunning nodig hebt, moet je in een beschermd stads- of dorpsgezicht voor bepaalde werken die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg toch een melding doen bij de gemeente.

Als de gemeente oordeelt dat de werken de wezenlijke eigenschappen van het beschermde stads- of dorpsgezicht verstoren, is een schriftelijke toelating nodig van het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Binnen de 30 dagen na de indiening van je melding krijg je bericht of een toelating nodig is. Is een toelating nodig? Dan vraagt de gemeente die aan. Je hoeft zelf niets meer te doen. Binnen de 40 dagen ontvang je een beslissing over de toelating.

Meer informatie over werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht lees je hier.