M&L 6 over oude bomen aan het front, een neogotische gymnastiekzaal en een Duitse begraafplaats

M&L, het tweemaandelijks tijdschrift over monumenten, landschappen en archeologie sluit dit jaar zijn reeks over WO I af met een artikel over overgebleven bomen aan het westfront en een stuk over de Duitse militaire begraafplaats Hooglede. Verder kom je meer te weten over de neogotische gymnastiekzaal van de voormalige Rijksnormaalschool te Brugge.

In deze editie van M&L vind je volgende artikels:

Kristof Haneca - Groene veteranen. Levende getuigen van de eerste wereldbrand.

In en rond de voormalige frontzone in de Westhoek veroorzaakte niet alleen het oorlogsgeweld, maar ook de grootschalige ontbossing als gevolg van de grote vraag naar constructie- en brandhout, een desolaat en boomloos landschap. Of toch niet helemaal? In de buurt van het voormalige front blijken verrassend genoeg enkele oude bomen wel degelijk de oorlog overleefd te hebben. Kristof Haneca wijst op het bestaan van deze zeldzame reuzen, misschien zelfs talrijker dan gedacht, die in zich letterlijk de wonden dragen van de Eerste Wereldoorlog. Ongeliefd bij houthandelaren, door de talrijke inclusies van metaal, zijn ze vandaag de nog levende getuigen van een honderd jaar oud conflict.

Eva Bouton, Thomas Coomans en Pascal Delheye – De neogotische gymnastiekzaal van de voormalige Rijksnormaalschool te Brugge in cultuurhistorische context.

Vaak ten onrechte vergeleken met de gotische schuur van Ter Doest is de neogotische gymnastiekzaal van de Brugse stadsarchitect Louis Delacenserie niettemin een architecturaal unicum. Gebouwd in 1880-1883 volgens de richtlijnen van het officieel onderwijs, is dit voornamelijk houten interieur nog altijd even indrukwekkend en monumentaal qua afmetingen en materiaalafwerking. Het heeft zijn oorspronkelijke functie al die jaren kunnen behouden en is beschermd als monument. Het toenmalige getouwtrek tussen de Duitse en de Zweedse gymnastiekscholen is af te leiden uit bepaalde keuzes van binnen afwerking en turntoestellen. Eva Bouton, Thomas Coomans en Pascal Delheye bestudeerden dit merkwaardig ontwerp vanuit hun uiteenlopende disciplines en gingen tevens op zoek naar nog  andere historische gymzalen uit die periode.

Thomas Van Driessche, Geert Bossaert en Herman Van Den Bossche  – Het bloeiende grafveld van de Duitse militaire begraafplaats Hooglede bestendigd.

De militaire begraafplaatsen in de Westhoek zijn vandaag schreeuwende aanklachten tegen oorlogsgeweld dat zoveel individueel en familiaal leed veroorzaakte. Toch is er verschil in aanpak. De Commonwealth begraafplaatsen benadrukken met hun rechtopstaande individuele melkwitte grafstenen in strak gelid op keurig gemaaide grasvelden de triomf van de overwinnaars. Op de Duitse militaire verzamelbegraafplaatsen uit de jaren 1950 vervangen platte naamstenen en verspreide groepen van 5 kruisen thans de originele individuele gedenktekens. In Hooglede rusten de Duitse gesneuvelden in een bloeiend heideveld onder bomen. Thomas Van Driessche, Geert Bossaert en Herman van den Bossche doen het relaas van het ontstaan, de evolutie en de recente restauratie en herinrichting van deze begraafplaats.

Meer info over deze editie (jg 33/6).

Bestel je exemplaar via het bestelloket van de Vlaamse overheid.