Monitor onroerend erfgoed geactualiseerd

Regelgeving en beleid

De monitor onroerend erfgoed presenteert onderbouwde cijfers over het Vlaamse onroerend erfgoed. Dat gaat heel ruim, van traditionele aspecten zoals het aantal beschermingen of premies tot het opvolgen van beheersplannen of het aantal aanmaningen.

We werkten alle cijfers tot en met 31 december 2019 bij. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel beschermde monumenten Vlaanderen telt of welk bedrag is geïnvesteerd in onroerend erfgoed in 2019; een antwoord vind je in de online monitor onroerend erfgoed.
Voor de eerste keer hebben we ook een aantal cijfers met betrekking tot fiscaliteit opgenomen. De afgelopen jaren vernieuwde de Vlaamse regering de belastingvermindering onroerend erfgoed, verlaagde ze de belastingen op de verkoop van monumenten en voerde ze de erfgoedlening in als nieuw instrument om investeringen in onroerend erfgoed aan te moedigen. Cijfermateriaal over deze instrumenten vind je nu dus ook terug in de monitor.

De monitor onroerend erfgoed blijft volop in ontwikkeling omdat ze nieuwe tendensen of wijzigingen aan de regelgeving volgt. We werken hieraan verder en volgen nauwgezet ontwikkelingen op om zo het erfgoedbeleid cijfermatig te onderbouwen.