Nieuwe folders over de archeologiewetgeving voor bouwheren en voor vergunningverleners

Op 1 april 2016 trad een volgende fase van de nieuwe archeologieregelgeving in werking. Het agentschap ontwikkelde daarom twee nieuwe handige folders.

Vanaf 1 juni is een aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij zijn vergunningsaanvraag. In dat geval kan hij of zij vanaf nu, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkende archeoloog aanstellen om een archeologisch vooronderzoek uit te voeren. We ontwikkelden hierover twee nieuwe uitgaves:

  • een informatieve folder voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars,
  • een printvriendelijk infodocument dat vergunningverleners kan helpen bij de uitvoering van de nieuwe taken.