Nieuwe handleiding voor bouwhistorisch onderzoek

Met Gebouwde Histories presenteert Onroerend Erfgoed een handleiding voor bouwhistorisch onderzoek. Deze gratis publicatie illustreert de algemene methodologie voor het in kaart brengen van het bouwkundige verleden van erfgoedsites, en hoe die werkwijze kan helpen in de zoektocht naar beheersoplossingen.

Bouwhistorisch onderzoek ontleedt het verleden van een gebouw. Hoe meer men weet over een site, hoe beter men een antwoord kan formuleren op de vele beheersvragen die rijzen tijdens de ontwikkeling van een actueel erfgoedproject. Bouwhistorisch onderzoek bekijkt ook de draagkracht van een erfgoedsite, en stoot daarbij op mogelijkheden om de erfgoedwaarden maximaal tot hun recht te laten komen, en ze een rol te geven in de huidige maatschappij.

Gebouwde Histories reikt een algemene methodologie aan voor een soort onderzoek dat in principe altijd maatwerk is. Tegelijk wijst deze handleiding op het belang van bouwhistorisch onderzoek in de uitwerking van relevante en hedendaagse erfgoedprojecten. Ze is gericht op eigenaars en beheerders van beschermde monumenten, en ontwerpers werkzaam in de erfgoedsector. Maar ze is eveneens geschikt voor iedereen met interesse in het behoud van de materiële sporen van het verleden.

Gebouwde Histories. Handleiding voor bouwhistorish onderzoek telt 89 blz en is gratis te downloaden via deze link: https://oar.onroerenderfgoed.be/item/422