Nieuwe IOED’s en onroerenderfgoedgemeenten

Erkenningen

Drie gemeenten werden door Vlaams minister van Onroerend erfgoed, Matthias Diependaele erkend als onroerenderfgoedgemeente. Daarnaast zijn ook vijf nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten erkend. Intussen laat ongeveer 70% van de lokale besturen in Vlaanderen zich voor zijn onroerenderfgoedbeleid bijstaan door een intergemeentelijke dienst.

 

Onroerenderfgoedgemeenten

De drie nieuwe onroerenderfgoedgemeenten zijn Keerbergen, Tremelo en de stad Roeselare. Een erkende onroerenderfgoedgemeente heeft een eigen onroerenderfgoedbeleid. Ze neemt een aantal bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed, zoals advies bij aanvragen van sloop- en kapvergunningen, behandelen van meldingen van archeologisch onderzoek en bepaalde toelatingen aan beschermd erfgoed. Er zijn nu in totaal 22 Vlaamse erkende onroerenderfgoedgemeenten. 

De gemeenten bevestigen dat ze elk een onroerenderfgoedraad zullen oprichten, en een voorbeeld willen zijn voor het behoud en beheer van erfgoed. Roeselare heeft, als stad met een belfort, de ambitie om het historische karakter van de stad te vrijwaren en nog te versterken. Keerbergen en Tremelo focussen op identificatie van de gemeenschap met hun verleden en een duurzame ontwikkeling van erfgoed. Zij zullen dit doen in samenwerking met IOED WinAr. Roeselare laat zich bijstaan door IOED Midwest.

Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

De namen van de vijf nieuwe IOED’s zijn Bosland, Denderland, Leie Schelde, Rupelstreek en Vlaamse Ardennen. Een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst stelt een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleid op voor minstens drie gemeenten, ondersteunt hen bij de uitvoer ervan, en kan optreden als projectpartner. Vlaanderen telt momenteel 30 erkende IOED’s. 

De nieuwe IOED’s zijn ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de deelnemende gemeenten rond erfgoedzorg in hun regio. De aanvragen getuigden van een sprekend engagement. Met boeiende acties rond vrijwilligerswerk en draagvlakvergroting sluiten hun ambities mooi aan bij het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Naast de nieuwe zijn er nog een aantal reeds bestaande IOED’s die hun werkingsgebied hebben uitgebreid of aangepast. Zo komen er in een klap 40 gemeenten bij, die zich met de steun van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst inzetten voor het erfgoed in hun regio. Dit brengt het totaal op ongeveer 70% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Hierdoor worden de lokale besturen echt complementaire partners, die mee richting kunnen geven bij het beantwoorden van erfgoedvraagstukken.

 

 

Hier vind je het overzicht van alle erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED's