Nieuwe leidraad voor de opmaak van beheersplannen voor grotere gehelen

Duurzaamheid

Om je beschermd erfgoed goed te kunnen beheren, is het belangrijk om na te denken over de ambities die je wilt verwezenlijken op langere termijn. In een beheersplan geef je weer waar je met jouw onroerend erfgoed naar toe wil en hoe je dat zal doen. Maar bij heel wat erfgoedsites zijn meerdere eigenaars en gebruikers betrokken. We merken dat het voor dergelijke grotere gehelen niet altijd makkelijk is om een beheersplan op te maken. Daarom maakten we een leidraad op die je hierbij kan helpen.

De leidraad geeft aan welke troeven een beheersplan biedt. Met een beheersplan voor een groter geheel breng je mensen samen rond onroerend erfgoed, creëer je een dynamiek en verhoog je het draagvlak. Een goedgekeurd beheersplan geeft ook een flinke planlastvermindering en mogelijkheden voor financiële tussenkomsten.

Daarnaast leggen we met deze leidraad uit hoe de opmaak en de uitvoering van een beheersplan stap per stap kan verlopen met een rits aan tips en tricks:

  • Verkenning
  • Uitstippelen van het traject
  • Uitschrijven van het bestek
  • Opmaak van het beheersplan
  • Goedkeuring van het beheersplan
  • Uitvoering, opvolging en aanpassing van het beheersplan.

De nadruk ligt op het proces. Voor meer details verwijst de leidraad naar andere documenten of websites en naar de begeleiding van en samenwerking die ons agentschap aanbiedt. 

Tenslotte verzamelden we een reeks inspirerende voorbeelden van beheersplannen voor grotere gehelen. Per beheersplan krijg je interessante punten mee en een link naar de documenten. Je vindt ook enkele concrete voorbeelden van instrumenten die helpen bij de opmaak: een aankondiging van een informatiewandeling, een informatieavond en een zitdag, een banner en een uitnodiging voor deelname aan de opmaak van een beheersplan.