Nieuwe publicatie: Momentum #1. Tijdschrift voor Erfgoed en Maatschappij. Collectief Wonen

Bouwkundig erfgoed

‘Collectief Wonen’ is het thema van het eerste nummer van Momentum, tijdschrift voor erfgoed en maatschappij, een initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met verschillende partners. Ieder nummer schuift een ander urgent maatschappelijk thema naar voren waarin erfgoed een hedendaagse rol kan spelen.

Het eerste nummer van Momentum voert een pleidooi voor collectiever wonen als antwoord op de grote ruimtelijke vraagstukken op het vlak van klimaat, samenleven, ecologie en circulariteit. Erfgoed speelt hierin een dubbele rol. Herbestemming en hergebruik winnen aan belang in de architectuur. Dat schept kansen, zowel voor het erfgoed, dat gekoesterd blijft en bewaard voor de toekomst, als voor het wonen. Daarnaast is de rijke traditie van collectief wonen in Vlaanderen een onuitputtelijke bron van kennis opgebouwd door de generaties voor ons.

Deze eerste editie over collectief wonen is het resultaat van een samenwerking met het agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Architectuurinstituut, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Departement Omgeving en de Vrije Universiteit Brussel. Met bijdragen van onder meer Dirk De Wachter, Wivina Demeester, Sofie De Caigny, AR-TUR, Sonja Vanblaere, Karina Van Herck en Erik Wieërs.

Erfgoed en maatschappij

Waarom deze nieuwe reeks? Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen en transities in verschillende domeinen: wonen, werken, ruimtelijke ordening, ecologie, energie, migratie, landbouw of onderwijs.
Momentum informeert, inspireert en sensibiliseert rond maatschappelijke thema’s, de kwaliteit van onze leefomgeving en het potentieel van onroerend erfgoed. We willen een nieuwe kijk bieden op maatschappelijke vraagstukken, erfgoed met een hedendaagse blik herinterpreteren en tonen dat het kansen biedt voor de toekomst. We richten ons daarbij naar een breed en interdisciplinair publiek van wetenschappers, beleidsmakers, ontwerpers, architecten, erfgoedzorgers, en iedereen die zich aangesproken voelt door een verrassende blik op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw.
Iedere editie van de reeks is gewijd aan een ander actueel thema en komt tot stand op basis van samenwerking en uitwisseling tussen het agentschap Onroerend Erfgoed, partnerorganisaties en wetenschappelijke instellingen. Voor ieder nummer gaan we nieuwe partnerschappen aan. Elk nummer bundelt bijdragen van auteurs uit verschillende sectoren en disciplines.

‘Collectief wonen en erfgoed’

Collectief wonen en erfgoed: het is een verhaal van duurzaamheid, samenleven en zorg dragen voor erfgoed. Op 10 november gaan Sonja Vanblaere, administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs en professor Dirk De Wachter met elkaar in gesprek over de meerwaarde voor onze maatschappij.

Het gesprek vindt om 20u plaats in het Atelier van de Vlaams Bouwmeester. Je kan dit niet bijwonen, maar het wordt wel live gestreamd op Facebook, zodat iedereen mee kan volgen. 

 

Momentum #1. Collectief Wonen - prijs: 30 euro
22 x 30 cm, 96 pag.
Softcover, gebonden
Hoofdredactie: Karina Van Herck
Met bijdragen van Joeri De Bruyn, Sofie De Caigny, Dirk De Wachter, Wivina Demeester, Dirk Laureys, Anne Mailliet, Evelien Pieters, Edith Wouters, Sonja Vanblaere, Karina Van Herck en Erik Wieërs
Fotografie: Stijn Bollaert
Vormgeving: Anagramme, Rene Tichelaar
Uitgave: Public Space, Mechelen
ISBN 9789491789298
D/2021/13.171/3

Het tijdschrift is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de boekhandel. Je kan ook via mail bestellen.