Nog meer publicaties gedigitaliseerd!

Onderzoek

We breidden ons aanbod aan digitale publicaties op OAR, ons Open Archief, alweer stevig uit.

 

Voor het eerst vind je er nu de afgelopen reeksen:  

Daarnaast vervolledigden we enkele reeksen, waarvan we ook de digitale kwaliteit verbeterden:

Zo kan je je opnieuw onderdompelen in een breed gamma aan onderwerpen uit de onroerend erfgoed wereld. In totaal  maar liefst 64 ‘nieuwe’ publicaties!

Hiermee ronden we ons digitaliseringsproject af. Met dit project wilden we de wetenschappelijke output ontsluiten van het agentschap Onroerend Erfgoed en zijn rechtsvoorgangers, Ruimte en Erfgoed, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, Monumenten en Landschappen en het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium. Op die manier hebben we een schat aan informatie - gepubliceerd tussen 1974 en nu - digitaal toegankelijk gemaakt. Veel leesplezier!