Omgaan met terrassen en publiciteit in een erfgoedomgeving

Hoe verzoen je het plaatsen van terrassen en/of publiciteit met een erfgoedomgeving?  Twee nieuwe publicaties geven je meer tekst en uitleg over onder andere de juridische aspecten, verschillende mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Een handleiding over het plaatsen van terrassen in een erfgoedomgeving.

Wanneer de zonnestralen van de partij zijn, zetten horeca-uitbaters hun terras buiten. Terrassen zijn een karakteristiek en beeldbepalend element in Vlaanderen, van stads- en dorpskernen over de kust naar het platteland. Maar wat als je een terras wilt plaatsen in de nabijheid van beschermd erfgoed?  In een nieuwe leidraad scheppen we duidelijkheid over wat kan en wat niet kan. De leidraad is ook een inspiratiebron voor het plaatsen van terrassen in een erfgoedomgeving die niet beschermd is. Wanneer een gemeentelijk terrasreglement rekening moet houden met onroerend erfgoed in de omgeving is deze publicatie een handig hulpmiddel.

Een afwegingskader voor het plaatsen van publiciteit in en aan beschermd erfgoed

Publiciteit maakt vandaag de dag een onlosmakelijk deel uit van het straatbeeld. Om de architectuur van een beschermd gebouw en het karakter van een beschermd stads- of dorpsgezicht te respecteren wordt publiciteit best bedachtzaam en met mate geplaatst.
Voor wie publiciteit wilt aanbrengen op beschermd erfgoed werkten we een afwegingskader uit waarin beschreven wordt welke stappen je onderneemt voor je effectief start met het plaatsen van publiciteit. Vier praktijkvoorbeelden tonen hoe het afwegingsproces in de praktijk verloopt.
Met deze nieuwe publicatie geven we de directe betrokkenen zoals zaakvoerders, organisatoren, reclamesector… meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het aanbrengen van publiciteit in een erfgoedomgeving. Lokale overheden, erkende onroerend erfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erfgoedconsulenten en stedenbouwkundige ambtenaren vinden in het afwegingskader meer informatie in functie van een adviesverlening of opmaak van een verordening.