Onderzoeksrapporten online

We schrijven heel wat onderzoeksrapporten en -verslagen over onroerend erfgoed. Alle rapporten en verslagen worden nu opgenomen in ons Open Archief (OAR), zodat je deze digitaal kan consulteren.  

Je vindt de eerste vruchten van ons werk online. Zo kan je bijvoorbeeld een verslag van een korte archeologische noodinterventie als gevolg van een toevalsvondst terugvinden in het archief. Ook een meer uitgebreid rapport dat niet gekoppeld is aan in-situ archeologisch onderzoek, zoals de screening van de gekende archeologie in Vlaanderen in functie van de inventaris van archeologische zones, is online beschikbaar. Of een uitgebreide evaluatie van proefsleuven als vooronderzoek met ingreep in de bodem en de ideale patronen van die proefsleuven.

We werken de komende weken en maanden stevig verder, zodat je al onze rapporten digitaal kan lezen. Nieuwe nummers worden systematisch toegevoegd zodra ze verschijnen. Op deze manier kunnen we je snel en overzichtelijk op de hoogte te houden van de resultaten van onze onderzoeken.