Op 1 januari 2019 veranderen de premiepercentages en -voorwaarden

Premies en financiële steun

Op 1 januari 2019 wijzigen de premieregels: de verhoogde premiepercentages worden teruggebracht naar 60% en in sommige gevallen zullen er bijkomende voorwaarden gelden. Anderzijds zal een beheersplan in minder gevallen verplicht zijn en kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen als je regelmatig onderhoud kan aantonen.

Welke gevolgen heeft dit als je nog een erfgoedpremie wilt aanvragen volgens de huidige regelgeving? We lijsten de mogelijkheden even voor je op.

Een premie aanvragen volgens de huidige regelgeving

Wil je een onderzoekspremie, een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure of een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aanvragen volgens de huidige regels, voorwaarden en premiepercentages?

Dan moet je premiedossier:

  • volledig zijn en dus ontvankelijk verklaard kunnen worden

EN

  • ingediend zijn vóór 1 januari 2019 (datum poststempel of bewijs aangetekende zending tot en met 31 december)

Opgelet: Vraagt de huidige regelgeving dat je een goedgekeurd beheersplan hebt om een premie aan te vragen, dan moet natuurlijk ook dat beheersplan voor het einde van het jaar goedgekeurd zijn om het premiedossier ontvankelijk te kunnen verklaren.

Een premie aanvragen volgens de nieuwe regelgeving

De nieuwe regels, voorwaarden en premiepercentages zullen gelden voor premiedossiers die:

  • onvolledig zijn en dus niet ontvankelijk verklaard kunnen worden

OF

  • ingediend zijn na 31 december 2018

OF

  • niet gekoppeld zijn aan een  goedgekeurd beheersplan wanneer dit wel nog een voorwaarde is