Open oproep Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken

Landschappen

Vandaag lanceerde Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir in het Nationaal Park Hoge Kempen de oproep voor kandidaat Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken. Onroerend erfgoed zal een onmisbaar onderdeel vormen van deze parken, bevestigt Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Vlaanderen wil de internationaal gekende merken Nationaal Park en Landschapspark op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier invullen. Het beleid voorziet voor deze ‘Nationale Parken Vlaanderen’ en ‘Landschapsparken’ in een ambitieuze geïntegreerde gebiedswerking, die investeert in natuur, landschap en de daaraan gekoppelde maatschappelijke diensten. 

Vlaanderen heeft de ambitie een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten, waarbij de klemtoon ligt op natuur en biodiversiteit. Deze gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten worden, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen. Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. 

In Vlaanderen is elk landschap het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur, tussen mens en landschap, door bewoning, landbouw of ontginning. Hierdoor liggen ze vol met relicten, herinneringen aan menselijke aanwezigheid. De ambitie is om dat erfgoed en de verhalen errond een vaste plaats te geven in het beheer van de Vlaamse Parken.

De financiering van de Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken toont de uitstekende samenwerking tussen diverse Vlaamse Overheden. Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend Erfgoed slaan de handen in elkaar voor langetermijnsamenwerking om het Vlaams Parkenbeleid te coördineren en te financieren. Het is een inspirerende voorbode voor nog meer gezamenlijke realisaties in Vlaanderen. 

Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een conceptnota indienen voor een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland. Enkel de gebiedscoalities die daarin voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. De kandidaten ontvangen hiervoor een subsidie van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark. 

Meer info op https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Oproep-landschapsparken.aspx