Openbaar onderzoek vaststelling provincie Vlaams-Brabant verlengd

Bouwkundig erfgoed

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 27 maart 2020 een noodbesluit goed. Dat heeft ook gevolgen voor de termijn van het openbare onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Dit onderzoek is op dit ogenblik verlengd tot en met 18 juni 2020 omwille van de coronacrisis. 

Ons decreet voorziet voor een openbaar onderzoek een periode van zestig dagen. Dit specifieke openbare onderzoek startte op maandag 2 maart. Door de coronacrisis werd de termijn geschorst tot en met 24 april en later tot en met 11 mei. Pas na afloop van de civiele noodsituatie loopt de termijn verder voor de resterende periode van 38 dagen. In praktijk komt dat neer op een verlenging van het openbaar onderzoek tot en met 18 juni 2020.

Tijdens de schorsingsperiode bieden wij een gewijzigde dienstverlening aan. Je kan niet op onze kantoren terecht om het dossier in te kijken of om je bezwaar tegen ontvangstbewijs af te geven. Je kan het dossier wel nog altijd online bekijken. Opmerkingen en bezwaren indienen kan via:

  • het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek.
  • met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. 

Op 12 mei eindigt de noodsituatie, waarna het openbaar onderzoek verderloopt voor de resterende 38 dagen. Van 12 mei tot en met 18 juni 2020 kan je weer terecht bij ons op kantoor na afspraak om het dossier in te kijken of je bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven.