Oproep kandidaatstellingen voor de onroerenderfgoedcommissies

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) en de Vlaamse Heraldische Raad (VHR) loopt eind december 2022 af. De SARO lanceert daarom een oproep tot nieuwe kandidaatstellingen.

De VCOE verstrekt adviezen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid (o.a. het vaststellen van de inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en administratieve beroepen). Deze commissie bestaat uit 21 leden: 14 leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed (bouwkundig erfgoed, landschappen of archeologie) en 7 leden uit het maatschappelijk middenveld met diverse expertises (bijvoorbeeld juridisch, stedenbouwkundig, omgevingsplanning, cultureel, toeristisch).

De VCVE is bevoegd voor de adviesverlening over diverse aspecten van het varenderfgoedbeleid (o.a. het vaststellen van de inventarissen, het beschermen van varend erfgoed en wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten). Deze commissie telt zeven leden. Vijf van hen hebben expertise in varend erfgoed, waaronder één uit het middenveld. De twee overige kandidaten worden voorgedragen door de Vlaamse overheid.

De VHR brengt adviezen uit over de procedures tot het toekennen, erkennen, vaststellen, wijzigen, opheffen, intrekken en registreren van heraldische wapens en vlaggen. De VHR bestaat uit zeven leden met expertise in heraldiek.

De oproep tot kandidaatstelling verscheen op 23 augustus 2022 in het Belgisch Staatsblad. Heb je interesse? Dan kan je uiterlijk op 3 oktober 2022 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel). Gelieve in de motivatiebrief kort jouw visie op de rol en de werking van respectievelijk de VCOE, VCVE of VHR toe te lichten. Meer info vind je in de oproep in het Belgisch Staatsblad.