Oproep kandidaatstellingen voor VCVE

Varend erfgoed

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) liep eind december 2022 af. Met oog op een hersamenstelling verscheen een oproep tot nieuwe kandidaatstellingen.

De VCVE is bevoegd voor de adviesverlening over diverse aspecten van het varenderfgoedbeleid (o.a. het vaststellen van de inventarissen, het beschermen van varend erfgoed en wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten). Deze commissie telt zeven leden. Vijf van hen hebben expertise in varend erfgoed, waaronder één uit het middenveld. De twee overige kandidaten worden voorgedragen door de Vlaamse overheid.

De oproep tot kandidaatstelling verscheen op 1 september 2023 in het Belgisch Staatsblad. Heb je interesse? Dan kan je uiterlijk op maandag 9 oktober 2023 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88 bus 23, 1000 Brussel). Meer info vind je in de oproep in het Belgisch Staatsblad.