Oproep kandidaten voor de Vlaamse Heraldische Raad

Regelgeving en beleid

Je kan je tot 15 februari 2021 kandidaat stellen voor de Vlaamse Heraldische Raad (VHR). 

Met het oog op de vervanging van een raadslid, verscheen op 18 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling voor de Vlaamse Heraldische Raad. De VHR brengt advies uit bij het toekennen, erkennen, vaststellen, wijzigen, opheffen, intrekken en registreren van heraldische wapens en vlaggen.

De raad bestaat uit zeven leden met expertise over heraldiek. Hun mandaten lopen tot eind december 2022. Het mandaat van het te vervangen raadslid zal worden voleindigd door zijn vervanger.

Heb je interesse? Dan kan je tot uiterlijk 15 februari 2021 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel). In de motivatiebrief licht je kort jouw visie op de rol en de werking van de VHR toe. Meer info vind je in de oproep in het Belgische Staatsblad