Oproep projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek 2021

Archeologie

We lanceren opnieuw een projectoproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de module ‘wetenschappelijk onderzoek’, thema ‘syntheseonderzoek archeologie’.

De oproep staat open voor de gehele archeologische sector: de uitvoerende (private) archeologiebedrijven, de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen.

Procedure projectoproep 2021

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie is dezelfde als vorig jaar:

  • je kan een aanvraag indienen tot en met donderdag 1 april 2021
  • uiterlijk op 1 augustus 2021 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten hij subsidieert

Er is een budget van 940.000 euro voorzien voor deze oproep. 

Een aanvraag indienen

Je kan een projectvoorstel indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te bezorgen aan het agentschap.

Meer informatie over de modaliteiten, de beoordelingscriteria, de procedure en de financiële richtlijnen vind je op de webpagina over de projectsubsidies.