Oproep tot gezamenlijke acties voor erfgoed op allereerste European Cultural Heritage Summit

Vrijdag 22 juni 2018 lanceerden de drie organisatoren van de allereerste European Cultural Heritage Summit, met als thema Sharing heritage – sharing values, de “Berlin Call to Action”. De ambitieuze oproep bevat zeven concrete acties die zowel op Europees, nationaal als lokaal vlak het verschil kunnen maken voor erfgoed.

Zo wordt via de Verklaring een blijvend resultaat van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed nagestreefd. De doorvertaling van de Davos verklaring, die een kwaliteitsvolle publieke en private bouwcultuur promoot, is één van deze acties. Duurzaam behoud, (kennis)ontwikkeling en kwaliteitsvolle herontwikkeling van erfgoed in samenwerking met een actief middenveld, private actoren en met oog voor burgerparticipatie staan voorop. Daarnaast wordt er ook gepleit voor een Europees Actieplan voor Erfgoed en het meenemen van erfgoed als strategische prioriteit in de toekomstige EU-programma’s en het financieel EU-meerjarenplan. Iedereen die graag een ambitieus Europees actieplan rond erfgoed wil, kan de oproep digitaal ondertekenen. Ook wij als agentschap zullen dit alvast doen.