Overzicht van archeologische ensembles in ons depot voortaan online raadpleegbaar

Archeologie

Goed nieuws: voortaan kan je op onze website een overzicht raadplegen van de archeologische ensembles die we beheren en bewaren in ons depot.

In ons erkend onroerenderfgoeddepot bewaren en beheren we het archeologisch vondst- en staalmateriaal van ca. 1900 archeologische sites en contexten van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. De collecties zijn toegankelijk voor onderzoekers, tentoonstellingsmakers en andere geïnteresseerden om vondsten en stalen te consulteren.

In een handig overzicht op onze website kan je vanaf vandaag raadplegen welke archeologische ensembles we bewaren en beheren in ons depot. Er zijn twee lijsten:

  • Een lijst met archeologische sites die in verwerking zijn. Deze archeologische ensembles zijn in lopend onderzoek door ons agentschap.
  • Een lijst met archeologische sites die in ons erkend onroerendergoeddepot zitten. De archeologische ensembles in deze lijst zitten in beheer van ons depot agentschap. De lijst komt van pas als je vondsten en stalen wil raadplegen.

In deze registers vind je algemene info terug, zoals locatie, CAI-nummer en een koppeling naar eventuele publicaties. We zullen deze lijst geregeld updaten en verder uitwerken. Heb je in tussentijd nog verdere vragen? Mail ons dan op depot@onroerenderfgoed.be. Wil je een bepaalde collectie consulteren? Vraag dan een raadpleging aan via het digitale aanvraagformulier.