Peter De Wilde wordt de nieuwe administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed

De Vlaamse regering stelde Peter De Wilde aan als nieuwe administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed. Vanaf 19 september 2022 neemt hij de fakkel over van Gonda Callaert die tijdelijk de functie waarnam nadat Sonja Vanblaere met pensioen ging.

De Wilde blijft voorlopig waarnemend administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse Regering beslist volgende week hoe lang die overgangsperiode zal duren.

Peter De Wilde is afkomstig van Bazel (Oost-Vlaanderen) maar studeerde en werkte tot 2009 in Antwerpen. Als romanist doceerde hij Franse middeleeuwse taal - en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 2000 promoveerde tot doctor in de letteren en wijsbegeerte. Achtereenvolgens was hij Departementshoofd Cultuur van de provincie Antwerpen (2003-2006) en kabinetschef Cultuur, Toerisme en Erediensten in de stad Antwerpen (2007-2009) vooraleer hij aantrad als CEO van Toerisme Vlaanderen.

“Ik zie dit als een logische volgende stap in mijn professionele carrière,” zegt Peter De Wilde. “Bewaren en delen horen nu eenmaal perfect samen. Erfgoed en toerisme zijn zeer nauw met mekaar verbonden en hebben mekaar ook nodig. De erfgoedsector, maar eigenlijk wij allemaal, staan daarbij voor een immense uitdaging: hoe kunnen we er voor zorgen dat ons erfgoed voor nog meer Vlamingen relevant wordt in hun dagelijkse beslommeringen, en bewoners, eigenaars, (lokale) bestuurders, bezoekers en ondernemers helpt floreren? Hoe kunnen we er samen nog meer voor zorgen dat Vlamingen fiere ambassadeurs voor erfgoed worden en die fierheid uitdragen? Hoe kan erfgoed een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen van vandaag, en hoe zorgen we er voor dat we ons erfgoed dan op een duurzame wijze ontsluiten. Samen met de medewerkers van het agentschap en met het brede erfgoedveld ga ik op zoek naar de antwoorden. Een spannende uitdaging, waar ik met heel veel goesting aan begin.”

 

Foto bovenaan: copyright Reizen naar Morgen - Toerisme Vlaanderen