Pracht en praal in de Romeinse binnenstad

Vandaag verschijnt deel 3 in de publicatiereeks over het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren. Dit derde deel behandelt de vroeg-Romeinse periode.  

Van 1999 tot 2008 vonden in de O.L.V.-basiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgravingen plaats. Er kwamen sporen van de Romeinse tot de recente tijden aan het licht, en vele duizenden vondsten. In 2010 besliste Vlaams minister Geert Bourgeois een bedrag van 1,3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het onderzoek van de talrijke sporen en vondsten. Dit onderzoek liep van 2011 tot 2013 en was een samenwerking tussen meer dan 80 specialisten uit binnen- en buitenland.

In april 2017 verschenen de eerste twee delen van een vijfdelige publicatiereeks over dit onderzoek. Deel 1, de vondstcatalogus, biedt per archeologisch spoor een inventaris van de aangetroffen voorwerpen. Deel 2 verzamelt de studies van de diverse vondstcategorieën: radiokoolstofdateringen, munten, overige metalen voorwerpen, voorwerpen in glas, aardewerk, steen, organische materialen, plantaardige, dierlijke en menselijke resten.

Vandaag rolt deel 3 van de persen: de studie van de sporen en architectuurresten uit de vroeg-Romeinse tijd (1ste tot 3de eeuw) in vijf hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk geeft een systematische beschrijving en interpretatie van alle sporen, daterend uit de periode van het ontstaan van de Romeinse stad, ca. 10 v.Chr., tot de verwoesting van de site in het laatste kwart van de 3de eeuw. In deze lange periode stonden er luxueuze stadswoningen op het terrein van de huidige basiliek. Hun geschiedenis kon in een viertal fasen, twee houtbouwfasen en twee steenbouwfasen, opgedeeld worden. Driemaal werd het stadsdeel door een brand in as gelegd. Het tweede en derde hoofdstuk zijn gewijd aan het Romeinse beeldhouwwerk en de opschriften. In hoofdstuk vier gaat over de identificatie en herkomst van de stenen bouwmaterialen. Hoofdstuk vijf, tenslotte, is een studie van de talrijke, spectaculaire muurschilderingen.

Later volgen nog de uitgaven van deel 4, waarin de sporen en architectuurresten uit de laat-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen aan bod komen, en van deel 5, dat de sporen en architectuurresten van de middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode en aspecten van het bouwhistorisch onderzoek van het huidige kerkgebouw verzamelt.

Je kan deze uitgave digitaal raadplegen via OAR of een papieren exemplaar bestellen bij Drukkerij Peeters. Je kan het boek ook inkijken op de JAR-Romeinendag op zaterdag 28 april in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.